Ảnh đại diện của jiturn1
@jiturn1
Cờ của India Khurda, India
Thành viên từ April, 2009
0 Đề xuất

jiturn1

Trực tuyến Ngoại tuyến
We are a group of web application developers having proficient knowledge in PHP,CakePHP,Wordpress,MySql,JavaScript,AJAX,CSS,SEO/SEM. We are having 5+ year experience in this field. We are working with a web application development company which also provides SEO services which is in top 3 positions in SERP on multiple keywords. We are a group of well qualified persons,having completed and we will provide you quality assured solution.
$15 USD/giờ
6 đánh giá
2.7
  • 55%Các công việc hoàn thành
  • 100%Đúng ngân sách
  • 100%Đúng giờ
  • 9%Tỉ lệ thuê lại

Portfolio

Các đánh giá gần đây

Các Chứng Nhận

  • Đã kết nối với Facebook
  • Freelancer Ưa Thích
  • Đã Xác Thực Thanh Toán
  • Đã Xác Thực Điện Thoại
  • Đã Xác Thực Danh Tính
  • Đã Xác Thực Email

Các kỹ năng hàng đầu của tôi

Xem các Freelancer tương tự