Hình đại diện của jodildavis
@jodildavis
Cờ của India Kunnamkulam, India
Làm thành viên từ Ngày 04 tháng 05 năm 2005
0 Đề xuất

jodildavis

Trực tuyến Ngoại tuyến
Project Experience ------------------- Project: Network Communicator Team Size: 5 Operating System: Client: Windows 98, Windows XP Server: Windows 2000 Server, Advanced Server Languages: Visual Basic 6.0 Concept Used: Socket Programming Project Description: . Includes a chatting system inside a Network. . Includes an Email messaging system inside a Network . Includes an Internet chatting system using Yahoo Messenger. Project: Data Processing Project - 1 Team Size: 5 Tools Used : MS Office, Adobe Acrobat Reader, Adobe Photoshop, Macromedia Flash MX. Operating System : Windows 98, Windows NT, Windows 2000 Advanced Sever. Client: S.M. Scrap Recycling (P) LTD, Chennai, India Objective: To convert all the Case Studies in paper to PDF and DOC files. Project Description: . Includes conversion of about 250 Case Studies to both PDF and DOC files. . Includes the transformation of the converted documents to CD with an Interactive Background. . CD’s Interactive Background is done using Macromedia Flash, Adobe Photoshop and HTML. Project: Data Processing Project - 2 Team Size: 5 Database Used : MS Access, Oracle 8i, FoxPro 2.6. Operating System : Windows 98, Windows NT, Windows 2000 Advanced Sever. Client: S.M. Scrap Recycling (P) LTD, Chennai, India Objective: To add the details of selling and buying from Ledger Book to a Database. Project Description: . Includes Database Design in Oracle 8i, MS Access and FoxPro 2.6. . Add the details of selling and buying to database. . Connected the Oracle and MS Access database with the existing Accounting Software in the Company. Websites : [login to view URL], [login to view URL] Awards received : Diamond Web Award, Golden Web Award, Indi Web Award (IWA), Hot Homepage Award Courses Done : Redhat Linux Administration, Windows 2000 Server & Advanced Server Administration, A+ Hardware Interests and activities : Web Designing, Flash Animation, Application Programming.
$5 USD/hr
0 nhận xét
0.0
  • N/ACông việc đã Hoàn thành
  • N/AĐúng ngân sách
  • N/AĐúng hạn
  • N/ATỉ lệ thuê lại

Portfolio

Các nhận xét gần đây

Không có nhận xét nào.

Xác minh

  • Đã kết nối với Facebook
  • Freelancer ưa thích
  • Thanh toán đã được xác minh
  • Đã xác nhận qua điện thoại
  • Đã xác thực danh tính
  • Email đã được xác minh

Xem những Freelancer tương tự