Hình đại diện của joecolon8
@joecolon8
Làm thành viên từ Ngày 23 tháng 01 năm 2009
0 Đề xuất

joecolon8

Trực tuyến Ngoại tuyến
Hello, I am a 26 year old American working in Prague, Czech Republic. I have been writing for a better part of the past 10 years... little short stories and things like that. I have a full time job as the Head of Purchasing for a clothing company here in Prague. I travel to China several times a year which is interesting. Being in the heart of Europe I hear so many languages, and it really is such a good influence on one's writing. Anyways, I have a 2 degrees from the University of California at San Diego. One is Public Law, and the other is Management science.
$13 USD/hr
1 Nhận xét
1.2
  • 100%Công việc đã Hoàn thành
  • 100%Đúng ngân sách
  • 100%Đúng hạn
  • N/ATỉ lệ thuê lại

Portfolio

Các nhận xét gần đây

Xác minh

  • Đã kết nối với Facebook
  • Freelancer ưa thích
  • Thanh toán đã được xác minh
  • Đã xác nhận qua điện thoại
  • Đã xác thực danh tính
  • Email đã được xác minh

Các kỹ năng hàng đầu của tôi

Xem những Freelancer tương tự