Ảnh đại diện của johibkhan
@johibkhan
Cờ của India Mungaoli, India
Thành viên từ January, 2013
1 Đề xuất

Johib K

Trực tuyến Ngoại tuyến
Possess 9 years of professional experience companies like (Avaya,Pramati,CGI and Yash) in software application development. Led and managed teams towards successful releases in the past 2 years and worked as UI architect. Rank : I am 5 top freelancer on React.js and Angular.js Skill Sets : Back End : JAVA/J2EE,Spring 4,Web Services,PHP,Node.js CMS : WordPress. UI:JavaScript, jQuery, Ajax, Json, Vue js,HTML5,CSS3,AngularJs,Bootstrap,Dojo,SCSS,jlint,React and Redux,webpack,gulp,Karma,Jasmine , backbone and node js DBMS : MySQL, Oracle,Sql Server,Cassandra and Ingres Tools : Git, Tortoise SVN, SonarQube,Jmeter,NewRelic,Quickbase Sever: Linux/Unix,Windows Cloud : AWS,Open Stack SSL : tomcat,Apache and MYSQL Architecture : Micro services,Orchestration and SOA
$30 USD/giờ
19 đánh giá
4.5
  • 100%Các công việc hoàn thành
  • 100%Đúng ngân sách
  • 100%Đúng giờ
  • 9%Tỉ lệ thuê lại

Portfolio

Các đánh giá gần đây

Kinh nghiệm

Tech Lead

Jun 2009

Professional Experience  Worked as UI Architect/Tech Lead with Yash Technology with R&D team, Indore from May’16 to April 17.  Worked as Module Lead with Avaya R&D, Hyderabad from Aug’15 to till Apr’16.  Worked as Tech Lead with Pramati, Hyderabad from Feb’13 to till July’15.  Worked as Software Engineer with CGI, Bangalore from Jun’09 to Feb’13.

Giáo dục

BE

2004 - 2008 (4 years)

Các Chứng Nhận

  • Đã kết nối với Facebook
  • Freelancer Ưa Thích
  • Đã Xác Thực Thanh Toán
  • Đã Xác Thực Điện Thoại
  • Đã Xác Thực Danh Tính
  • Đã Xác Thực Email

Các kỹ năng hàng đầu của tôi

Xem các Freelancer tương tự