Hình đại diện của johney123
@johney123
Cờ của India Banda, India
Làm thành viên từ 14 tháng 3, 2010
0 Đề xuất

johney123

Trực tuyến Ngoại tuyến
I have 12 years of Exp in SugarCRM/SuiteCRM development and support. I have worked in sugarcrm 4,5,6,7 versions.I worked on SuiteCRM from version 7.1 to 7.10 version. I have 2 years exp in Salesforce development, migration and creating new pages using apex and visualforce. I have 2 years of experience in tableau. I have done more than 5 projects on tableau. I have 2 year of exp in odoocrm. INTEGRATIONS - Working Experience of SugarCRM- Drupal integration, SugarCRM-SAP Integration(for posting leads in SAP), SugarCRM-Quickbooks integration, SugarCRM-zendesk integration, SugarCRM- Google Calender integration(both ways),sugar-SAP, Sugar - JIRA, Sugar-Zendesk, Sugar-slack, sugar-facebook, sugar-twitter, sugar- instagram integrations and many more) . Working experience to customize reports of SugarCRM (Zucker Reports, Kinamu Reports ,Alineasol report SugarCRM Professional Reports module)
$15 USD/hr
4 nhận xét
1.9
  • 100%Công việc đã Hoàn thành
  • 100%Đúng ngân sách
  • 100%Đúng hạn
  • 17%Tỉ lệ thuê lại

Portfolio Items

Các nhận xét gần đây

Trải nghiệm

Technical Lead CRM practices

Apr 2009 - Jan 2017 (7 years)

I worked around 7 years in this company and sister concerns.

Giáo dục

MCA

2003 - 2006 (3 years)

Xác minh

  • Đã kết nối với Facebook
  • Freelancer ưa thích
  • Thanh toán đã được xác minh
  • Đã xác nhận qua điện thoại
  • Đã xác thực danh tính
  • Email đã được xác minh

Các kỹ năng hàng đầu của tôi

Xem những Freelancer tương tự