Hình đại diện của johnmayer
@johnmayer
Làm thành viên từ Ngày 12 tháng 04 năm 2005
0 Đề xuất

johnmayer

Trực tuyến Ngoại tuyến
Hi. I have 4 years experience in J2EE development. I also have experience in PHP, ASP/ASP .NET, Visual Basic .NET, Visual Basic, C/C++ and C# development. So far i developed and implemented 3 projects in Visual Basic .NET + C (ActiveX), 4 projects in JAVA and several projects in PHP and ASP. I have strong experience in Network/Socket Programming, Database Programming, Graphics Design, System Programming etc. I assure that i will deliver the project in agreed time in quality. I will update the project status every 2 days once to you. Please feel free to email me if have any queries. Regards, John Mayer.
$5 USD/hr
1 Nhận xét
3.7
  • 100%Công việc đã Hoàn thành
  • 100%Đúng ngân sách
  • 100%Đúng hạn
  • 13%Tỉ lệ thuê lại

Portfolio

Các nhận xét gần đây

Không có nhận xét nào.

Xác minh

  • Đã kết nối với Facebook
  • Freelancer ưa thích
  • Thanh toán đã được xác minh
  • Đã xác nhận qua điện thoại
  • Đã xác thực danh tính
  • Email đã được xác minh

Các kỹ năng hàng đầu của tôi

Xem những Freelancer tương tự