Ảnh đại diện của johnmitchell
@johnmitchell
Làm thành viên từ Ngày 09 tháng 12 năm 2006
0 Đề xuất

johnmitchell

Trực tuyến Ngoại tuyến
Objective-C, Magento, Cocoa Touch, Cocos2D, PHP 5, MySQL, XHTML / HTML, JavaScript, AJAX, CSS, PEAR, Smarty Template Engine, MVC (Model View Controller), SQL, Curl, Apache Web Server, Familiarity with many other technologies (ASP, ASP.NET, C++, QT), Knowledge of Apache mod_rewrite and similar mods. Framework (PHP) Zend, Code Igniter Applications Wordpress, Tortoise, Fiddler, MySQL-Front, Microsoft SQL Server, MySql Workbench, PHP Unit, GIT
$12 USD/giờ
3 đánh giá
1.9
  • 67%Các công việc hoàn thành
  • 100%Đúng ngân sách
  • 100%Đúng giờ
  • N/ATỉ lệ thuê lại

Portfolio

Các đánh giá gần đây

Kinh nghiệm

Magento Developer

May 2012

PHP Developer

Sep 2010 - May 2012 (1 year)

PHP Developer

Jan 2008 - Sep 2010 (2 years)

Senior Programmer/Production Department

Dec 2003 - Dec 2007 (4 years)

Giáo dục

Bachelor of Science in Computer Science (Major in Information Technology)

1996 - 2000 (4 years)

Bằng cấp

Magento Developer (2013)

Magento

Các Chứng Nhận

  • Đã kết nối với Facebook
  • Freelancer Ưa Thích
  • Đã Xác Thực Thanh Toán
  • Đã Xác Thực Điện Thoại
  • Đã Xác Thực Danh Tính
  • Đã Xác Thực Email

Các kỹ năng hàng đầu của tôi

Xem các Freelancer tương tự