Ảnh đại diện của JohnNewstead
@JohnNewstead
Cờ của Canada Hamilton, Canada
Làm thành viên từ Ngày 07 tháng 05 năm 2004
0 Đề xuất

JohnNewstead

Trực tuyến Ngoại tuyến
JFN is in the business of satisfying its customers. We are always learning new skills and trying new ideas to produce better results faster. As such we are always looking for new challenges. We're not afraid to try something different if that's what it takes. We love our work and always try to go the extra mile. So if you have something unusual, give us a try!
$20 USD/giờ
2 đánh giá
3.0
  • 100%Các công việc hoàn thành
  • 100%Đúng ngân sách
  • 100%Đúng giờ
  • N/ATỉ lệ thuê lại

Portfolio

Các đánh giá gần đây

Các Chứng Nhận

  • Đã kết nối với Facebook
  • Freelancer Ưa Thích
  • Đã Xác Thực Thanh Toán
  • Đã Xác Thực Điện Thoại
  • Đã Xác Thực Danh Tính
  • Đã Xác Thực Email

Các kỹ năng hàng đầu của tôi

Xem các Freelancer tương tự