Ảnh đại diện của JoltStudio
@JoltStudio
Member since Ngày 26 tháng 06 năm 2009
0 Đề xuất

JoltStudio

Trực tuyến Ngoại tuyến
Jolt Studio has one very important advantage - we take great pride in our work. Many people still think that web design is just a job, but in fact it's so much more. It's an art to design a beautiful yet functional visual concept, it's a craft to turn it into an accessible website which meets today's web standards and it's just incredible to help bring an idea to life.
1 đánh giá
1.0
 • 50%Các công việc hoàn thành
 • 100%Đúng ngân sách
 • 100%Đúng giờ
 • N/ATỉ lệ thuê lại

Portfolio

Các đánh giá gần đây

 • hình của forestdancerz Logo and favicon design for website. $30.00 USD

  “Furieix was amazing to work with. He is quick and very professional. Had no problem making minor changes to the images until we were 100% happy. We hope to work with him again in the future. Thanks Furieix!”

Các Chứng Nhận

 • Đã kết nối với Facebook
 • Freelancer Ưa Thích
 • Đã Xác Thực Thanh Toán
 • Đã Xác Thực Điện Thoại
 • Đã Xác Thực Danh Tính
 • Đã Xác Thực Email

Các kỹ năng hàng đầu của tôi

Xem các Freelancer tương tự