Ảnh đại diện của joshmachine000
@joshmachine000
Cờ của India Mumbai, India
Làm thành viên từ Ngày 09 tháng 10 năm 2006
0 Đề xuất

joshmachine000

Trực tuyến Ngoại tuyến
Skills/Abilities COMPUTER KNOWLEDGE Knowledge In Computer Application Working Knowledge Of : • MS-DOS • MS-WORD • MS-EXCEL • Knowledge Of Computer Hardware & Networking Knowledge Of Programming Language • HTML /DHTML • JavaScript • C# • SQL Server • Dot Net (VB.Net , ASP.Net , ) • XML And Advance XML Experience Working With “GLOBAL MARKET INSITE, INC.” An Integrated Solution For Market Intelligence, Since Past One Year Taking Online Surveys And Participating Into Focus Group. Working as a Freelance Content Writer for Evolgence IT solution Pvt. Ltd. & many clients across the globe since a year.
$10 USD/giờ
10 đánh giá
3.2
  • 83%Các công việc hoàn thành
  • 100%Đúng ngân sách
  • 100%Đúng giờ
  • 20%Tỉ lệ thuê lại

Portfolio

Các đánh giá gần đây

Các Chứng Nhận

  • Đã kết nối với Facebook
  • Freelancer Ưa Thích
  • Đã Xác Thực Thanh Toán
  • Đã Xác Thực Điện Thoại
  • Đã Xác Thực Danh Tính
  • Đã Xác Thực Email

Các kỹ năng hàng đầu của tôi

Xem các Freelancer tương tự