Ảnh đại diện của joshualotz
@joshualotz
Cờ của China Xiamen, China
Member since Ngày 01 tháng 10 năm 2008
0 Đề xuất

joshualotz

Trực tuyến Ngoại tuyến
As a native English speaker with university-level education in the biomedical sciences (in both English and Chinese), I can provide you with the most accurate English translation possible for your Chinese medical and scientific documents. Being based in China allows me to offer very competitive rates compared to US- and UK-based translators. In addition to freelance work, I also work part time for a small translation and web design team (Ink & Bamboo) that specialized in Chinese-English-Swedish translation, web site design and online marketing. TRANSLATION SERVICES OFFERED: * Chinese -> English medical/scientific/technical translation * Chinese -> English website localization and web design * Chinese - English medical interpretation (in China only) * English -> Chinese technical translation (for difficult translations where a native speaker with technical knowledge is needed) [ADDITIONAL TRANSLATION SERVICES] In addition to freelance work, I work part-time with a small translation team that also provides the following services. We are *not* a translation agency that outsources our work. Our team consists of 2 native English speakers and one native Swedish speaker (all qualified in Chinese translation), as well as a web designer. All translation are done in-house by our 3 translator team. * Swedish -> English translation * English -> Swedish translation * Chinese -> Swedish translation PRICING: As content, difficulty level and document length vary widely between different projects, all my translations are custom priced. Please contact me and I'd be happy to provide you with a free quote. EDUCATION: B.S. Biochemistry, magna cum laude - The Ohio State University M.A. Chinese Language (specialization in scientific & medical Chinese)- The Ohio State University ----- Thesis: "The Role of Chinese Medicine in the Modern Health Care System" (in Chinese) ADDITIONAL SERVICES: * Website design and consulting
$15 USD/giờ
3 đánh giá
2.0
  • 100%Các công việc hoàn thành
  • 100%Đúng ngân sách
  • 100%Đúng giờ
  • 50%Tỉ lệ thuê lại

Portfolio

Các đánh giá gần đây

Các Chứng Nhận

  • Đã kết nối với Facebook
  • Freelancer Ưa Thích
  • Đã Xác Thực Thanh Toán
  • Đã Xác Thực Điện Thoại
  • Đã Xác Thực Danh Tính
  • Đã Xác Thực Email

Các kỹ năng hàng đầu của tôi

Xem các Freelancer tương tự