Hình đại diện của jpStar
@jpStar
Làm thành viên từ Ngày 14 tháng 12 năm 2016
6 Đề xuất

jpStar

Trực tuyến Ngoại tuyến
I have been developing a lot of software with over 10 years - Senior Programming (Windows, Linux, MacOS, Android, iOS) o C/C++, Java, C#, VB, Object-C, Python, NodeJS, PHP, Qt o Native Android/iOS App o Data Structure and Algorithm o Ionic Framework , Hybrid and React Native o Arduino and Raspberri Pi - Computer Vision(Image Processing) o Face, Fingerprint, OCR, Iris, Gender, Age - Recognition o Major for OpenCV, BoofCV, OpenGL, FFMPEG - Techniques of Web o Scraping o PHP, NodeJS, HTML, CSS, JavaScript, TypeScript - Cryptocurrency o Bitcoin, Ethereum, etc wallet Development o Classic or New Cryptocurrency Development - Interested Cyber Security o OpenSSL, Cryptopp o NFC/RFID, USB-token, SmartCard - 2D, 3D Game Developing(Unity 3D) for Desktop, Android and iOS
$25 USD/Giờ
các đánh giá về 40
5.5
  • 95%Công việc đã Hoàn thành
  • 98%Đúng ngân sách
  • 97%Đúng hạn
  • 7%Tỉ lệ thuê lại

Portfolio

Các nhận xét gần đây

Xác minh

  • Đã kết nối với Facebook
  • Freelancer ưa thích
  • Thanh toán đã được xác minh
  • Đã xác nhận qua điện thoại
  • Đã xác thực danh tính
  • Email đã được xác minh

Các kỹ năng hàng đầu của tôi

Xem những Freelancer tương tự