Ảnh đại diện của jpStar
@jpStar
Làm thành viên từ Ngày 14 tháng 12 năm 2016
6 Đề xuất

jpStar

Trực tuyến Ngoại tuyến
I have been developing a lot of software with over 10 years - Cryptocurrency o Bitcoin, Ethereum, etc wallet Development o Web scraping for getting bitcoin price(USD:BTC...) o Classic or New Cryptocurrency Development - Senior Programming (Windows, Linux, MacOS, Android, iOS) o C/C++, Java, C#, VB, Object-C, Python, NodeJS, PHP, Qt o Native Android/iOS App o Data Structure and Algorithm o Ionic Framework , Hybrid and React Native o Arduino and Raspberri Pi - Computer Vision(Image Processing) o Face, Fingerprint, OCR, Iris, Gender, Age - Recognition o Major for OpenCV, BoofCV, OpenGL, FFMPEG - Techniques of Web o WordPress o PHP, NodeJS, HTML, CSS, JavaScript, TypeScript - Interested Cyber Security o OpenSSL, Cryptopp o NFC/RFID, USB-token, SmartCard - 2D, 3D Game Developing(Unity 3D) for Desktop, Android and iOS
$25 USD/giờ
27 đánh giá
4.9
  • 96%Các công việc hoàn thành
  • 100%Đúng ngân sách
  • 98%Đúng giờ
  • 7%Tỉ lệ thuê lại

Portfolio

Các đánh giá gần đây

Các Chứng Nhận

  • Đã kết nối với Facebook
  • Freelancer Ưa Thích
  • Đã Xác Thực Thanh Toán
  • Đã Xác Thực Điện Thoại
  • Đã Xác Thực Danh Tính
  • Đã Xác Thực Email

Các kỹ năng hàng đầu của tôi

Xem các Freelancer tương tự