Ảnh đại diện của jsorenson3
@jsorenson3
Member since Ngày 04 tháng 07 năm 2006
0 Đề xuất

jsorenson3

Trực tuyến Ngoại tuyến
My business caters primarily to churches and other NON PROFIT agencies. I have been involved with many local Big Brothers Big Sisters agencies for the past 7 years. With the tough economic times, we understand that for most projects it just doesn't make sense to charge $100 or more per hour, thats why we keep our operating expenses low and pass the savings on to you
$15 USD/giờ
1 đánh giá
1.0
 • 100%Các công việc hoàn thành
 • 100%Đúng ngân sách
 • 100%Đúng giờ
 • N/ATỉ lệ thuê lại

Portfolio

Các đánh giá gần đây

 • hình của Affilatespot Help setup...

  “Loved working with him! A++++ HIGHLY RECOMMENDED”

Các Chứng Nhận

 • Đã kết nối với Facebook
 • Freelancer Ưa Thích
 • Đã Xác Thực Thanh Toán
 • Đã Xác Thực Điện Thoại
 • Đã Xác Thực Danh Tính
 • Đã Xác Thực Email

Các kỹ năng hàng đầu của tôi

Xem các Freelancer tương tự