Ảnh đại diện của juanWdevelopment
@juanWdevelopment
Cờ của Canada London, Canada
Làm thành viên từ Ngày 23 tháng 07 năm 2007
0 Đề xuất

juanWdevelopment

Trực tuyến Ngoại tuyến
Juan Web Development is a freelancer site that prides itself on creating successful and professional looking websites for our clients. Weather it is for your business, recreation or other interests we want to make it a product you are pleased with and that is exactly what was envisioned it would be. Our full pledged team upholds good business relations on any project during a projects development, error testing, and after completion. Juan Web Development wishes to be your web development solution in order to execute your goals for you!
$30 USD/giờ
37 đánh giá
4.3
  • 98%Các công việc hoàn thành
  • 100%Đúng ngân sách
  • 100%Đúng giờ
  • 40%Tỉ lệ thuê lại

Portfolio

Các đánh giá gần đây

Các Chứng Nhận

  • Đã kết nối với Facebook
  • Freelancer Ưa Thích
  • Đã Xác Thực Thanh Toán
  • Đã Xác Thực Điện Thoại
  • Đã Xác Thực Danh Tính
  • Đã Xác Thực Email

Các kỹ năng hàng đầu của tôi

Xem các Freelancer tương tự