Ảnh đại diện của Julie21
@Julie21
Cờ của Peru Pueblo Libre - Lima, Peru
Làm thành viên từ Ngày 14 tháng 09 năm 2009
0 Đề xuất

Julie21

Trực tuyến Ngoại tuyến
I have a vast experience in telemarketing doing sales, and collections; always working with goals to meet and with very good results. Have experience as a telephone interpreter and on data entry as well. Some of the qualities I have are: * Detail-oriented * Enthusiastic * Honest * Even-tempered * Outstanding listener, pays attention to details * Fast typing
1 đánh giá
2.7
  • 8%Các công việc hoàn thành
  • 100%Đúng ngân sách
  • 100%Đúng giờ
  • N/ATỉ lệ thuê lại

Portfolio

Các đánh giá gần đây

Các Chứng Nhận

  • Đã kết nối với Facebook
  • Freelancer Ưa Thích
  • Đã Xác Thực Thanh Toán
  • Đã Xác Thực Điện Thoại
  • Đã Xác Thực Danh Tính
  • Đã Xác Thực Email

Các kỹ năng hàng đầu của tôi

Xem các Freelancer tương tự