Hình đại diện của julitasilot
@julitasilot
Cờ của Philippines Dumaguete, Philippines
Làm thành viên từ Ngày 30 tháng 09 năm 2008
0 Đề xuất

julitasilot

Trực tuyến Ngoại tuyến
I am a longtime provider in Freelancer and, at the same time, an established online writer for 5 years now. I am a nurse licensed to practice in the Philippines and the state of New Jersey USA. Some of my other past experiences include being a journalist or contributor for various online magazines, blogs, school publications and local newspapers. My academic credentials are as follows: 1. Honor graduate student of Bachelor of Science in Nursing cum laude 2. 2012 IELTS (an English international testing exam) Passer for General Training Module) 7.5 bandscore 3. 2008 IELTS (Academic Module) 7.0 bandscore 4. Winner of local press conferences for journalism. 5. 3rd Honors Seconday School
$3 USD/Giờ
các đánh giá về 26
4.8
 • 56%Công việc đã Hoàn thành
 • 100%Đúng ngân sách
 • 100%Đúng hạn
 • 5%Tỉ lệ thuê lại

Portfolio

Các nhận xét gần đây

Trải nghiệm

Occupational Health Nurse

Jul 2008

provides quality nursing and medical care to the employees

Giáo dục

Nursing

2002 - 2006 (4 years)

Bằng Cấp

Diploma (2006)

Silliman University

Bachelor of Science In Nursing Cum Laude

Sophomore Best In Theory and Practice (2004)

Silliman University

Given to the top second year college student with the highest cumulative grade point average for his previous level's academic school year.

Các xuất bản

The Weekly Sillimanian

Contributor to the school's official publication

Chứng nhận

 • US English Level 2
  83%

Xác minh

 • Đã kết nối với Facebook
 • Freelancer ưa thích
 • Thanh toán đã được xác minh
 • Đã xác nhận qua điện thoại
 • Đã xác thực danh tính
 • Email đã được xác minh

Các kỹ năng hàng đầu của tôi

Xem những Freelancer tương tự