Hình đại diện của jvmombay
@jvmombay
Làm thành viên từ Ngày 12 tháng 05 năm 2004
0 Đề xuất

jvmombay

Trực tuyến Ngoại tuyến
Owner: Website District Homepage: [login to view URL] Business Nature: Web Hosting Provider (We accept all types of websites including Casino, Gambling and Adult Contents.) Operating Systems Handled: Windows CE, 9x, 2000 professional, server and advance server, NT 4.0, PalmOS, Windows XP, Windows ME, Red Hat Linux, Mandrake Linux, Symbian OS, Pocket PC 2002 and 2003. Programming Languages Used: MS Visual Basic 6.0, MS Visual C++ 6.0, Active Server Pages (ASP), Javascript, SOAP, XML, AppForge, PHP, J2EE, JSP, Javascript, VB.Net, C#, ASP.NET, [login to view URL], JAVA. Database Handled: RDBMS: MS SQL Server, MS Access, PostgreSQL, MySQL Others: Dbase, PalmDB (PDB), DB2, Oracle, UML (Unified Modeling Language) Others: MS Exchange Server, MS Proxy Server, MS IIS 4.0, MS Site Server, Handheld device development, Qmail, Samba, Apache, Microsoft Office, Visio, Kannel WAP/SMS Gateway and other Microsoft Technology products
$20 USD/hr
4 nhận xét
4.7
 • 71%Công việc đã Hoàn thành
 • 100%Đúng ngân sách
 • 100%Đúng hạn
 • N/ATỉ lệ thuê lại

Portfolio

Các nhận xét gần đây

 • hình của maxtexsupport Need custom dotnetnuke skin $85.00 USD

  “Completed work late and not entirely refined. I have a feeling this was a first time dotnetnuke skin project. I'd still consider giving webdistrict another try since they still provided me with the aesthetic framework of what I wanted.”

Xác minh

 • Đã kết nối với Facebook
 • Freelancer ưa thích
 • Thanh toán đã được xác minh
 • Đã xác nhận qua điện thoại
 • Đã xác thực danh tính
 • Email đã được xác minh

Các kỹ năng hàng đầu của tôi

Xem những Freelancer tương tự