Ảnh đại diện của jwareham
@jwareham
Cờ của United States Indian Rocks Beach, United States
Member since Ngày 04 tháng 12 năm 2008
0 Đề xuất

jwareham

Trực tuyến Ngoại tuyến
Jamie Wareham :: Network Administrator/IT/SEO Consultant :: CompTIA Professional Member CompTIA network+ Certifications: Network Systems Specialist Certified Professional Computer Support/Network Technician Certified Professional CompTIA Network+ Certified Professional Professional Experience: 6+ Years in Network/Systems Administration 8+ Years in Website Administration/Development Search Engine Optimization/Marketing Solutions Social Network Community Management/Development SEO Technician with
$18 USD/giờ
3 đánh giá
2.6
  • 50%Các công việc hoàn thành
  • 100%Đúng ngân sách
  • 100%Đúng giờ
  • 14%Tỉ lệ thuê lại

Portfolio

Các đánh giá gần đây

Các Chứng Nhận

  • Đã kết nối với Facebook
  • Freelancer Ưa Thích
  • Đã Xác Thực Thanh Toán
  • Đã Xác Thực Điện Thoại
  • Đã Xác Thực Danh Tính
  • Đã Xác Thực Email

Các kỹ năng hàng đầu của tôi

Xem các Freelancer tương tự