Profile image of jwincorp
@jwincorp
Cờ của Thailand Bangkok, Thailand
Làm thành viên từ Ngày 04 tháng 11 năm 2004
0 Đề xuất

jwincorp

Online Offline
EXPERIENCE: Application Programming and Development - Window applications by VB, C and C++ - Mobile applications by WAP2.0, J2ME and BREW - Web-based applications by ASP, JSP, PHP, Java Script - Database applications by MS SQL, mySQL, MS Access - VBA programming for MS Office 2003 Hardware design and programming - Remote Monitoring/Remote Control from internet - Hardware Programming on micro-controller, Z80, MCS-51, PIC Web applications - Stock Quote - Catalog online and Payment System - Web portal, E-learning - Download Server for Mobile phone (e.g. Ring tone, Screen saver,Game) ABILITY: Hardware and Environment - HTTP, TCP, UDP - DNS, DHCP, SMTP, IMAP4, POP3 - PC (I386), Micro processor, Micro controller, Embedded hardware - WAP, J2ME, BREW on mobile phone Operating System - Windows 2000 Advance Server, WindowsXP - Linux Programming Language - Visual basic, C, C++ - J2ME, BREW - VBA for MS OFFICE 2003 - ASP, PHP, JAVA, VB script, Java Script, - WML (WAP), HTML, XHTML Database - MS-SQL, MS Access - mySQL, - Oracle Development Tools - Edit Plus - Visual Studio .NET - Dremweaver4, - Micro-Controller Development Tools - PhotoShop, Macromedia Flash Web / Application Server - IIS - Apache - BEA Web logic
$10 USD/Giờ
1 Nhận xét
2.8
 • 100%Công việc đã Hoàn thành
 • 100%Đúng ngân sách
 • 100%Đúng hạn
 • N/ATỉ lệ thuê lại

Portfolio

Các nhận xét gần đây

 • hình của pedrorama Outlook SMS add in $30.00 USD

  “Project accomplished as expected. Great communication. Proven Outlook programming skills.”

Xác minh

 • Đã kết nối với Facebook
 • Freelancer ưa thích
 • Thanh toán đã được xác minh
 • Đã xác nhận qua điện thoại
 • Đã xác thực danh tính
 • Email đã được xác minh

Các kỹ năng hàng đầu của tôi

Xem những Freelancer tương tự