Ảnh đại diện của Jwoehr
@Jwoehr
Member since Ngày 03 tháng 07 năm 2009
0 Đề xuất

Jwoehr

Trực tuyến Ngoại tuyến
I'm a writer and social marketer living in Colorado's front range. I'm a lifelong learner committed to continually growing, expanding, and improving my skills. My interests include animal behavior, disability advocacy, and politics. I love to write, blog, and generate traffic to real, compelling web content through authentic participation in social media. I don't believe in "black hat" tactics like vote exchanges and blogspamming-- good content will succeed in social media on its own merits.
$20 USD/giờ
1 đánh giá
1.4
  • 100%Các công việc hoàn thành
  • 100%Đúng ngân sách
  • 100%Đúng giờ
  • N/ATỉ lệ thuê lại

Portfolio

Các đánh giá gần đây

Các Chứng Nhận

  • Đã kết nối với Facebook
  • Freelancer Ưa Thích
  • Đã Xác Thực Thanh Toán
  • Đã Xác Thực Điện Thoại
  • Đã Xác Thực Danh Tính
  • Đã Xác Thực Email

Các kỹ năng hàng đầu của tôi

Xem các Freelancer tương tự