Ảnh đại diện của kadra
@kadra
Cờ của Indonesia Yogyakarta, Indonesia
Member since Ngày 28 tháng 08 năm 2009
0 Đề xuất

kadra

Trực tuyến Ngoại tuyến
Do you have a Tulisan Akademik job and are looking for a talented and experienced Tulisan Akademik Writer? I believe that my experience and skill in this background will prove to be of great help to you. I have worked as a Tulisan Akademik Writer and Penulisan Ulang Artikel Rewriter for many years and my skills and experience will prove useful to your work. I have also worked as a Penyerahan Artikel Writer for many years. I also possess proficiency in various areas like Artikel and Penulisan Naskah. I am ready to start working on your job.
3 đánh giá
1.0
  • 67%Các công việc hoàn thành
  • 100%Đúng ngân sách
  • 100%Đúng giờ
  • N/ATỉ lệ thuê lại

Portfolio

Các đánh giá gần đây

Các Chứng Nhận

  • Đã kết nối với Facebook
  • Freelancer Ưa Thích
  • Đã Xác Thực Thanh Toán
  • Đã Xác Thực Điện Thoại
  • Đã Xác Thực Danh Tính
  • Đã Xác Thực Email

Xem các Freelancer tương tự