Hình đại diện của kalietvw
@kalietvw
Cờ của Israel Nahariya, Israel
Làm thành viên từ 7 tháng 5, 2004
1 Đề xuất

kalietvw

Trực tuyến Ngoại tuyến
## BIO PERSONAL \---|\---|\---|- Name: Roni Age: 29 PAST EXPERIENCES \---|\---|\---|\---|\---|\---| 2004-Present: Project leader in the creation of a mobile financial program for the company (handwallet dot com). 2001-present: Design and implementation financial program for mobile phone MIRS. (coded in J2ME). In addition, leader of several smaller projects programmed in Java, C, C++ and C#. EDUCATION \---|\---|\---|-- 2007 - MBA from Bar Ilan University Israel 2002 - 2004 - [login to view URL] in Computer Science Haifa University. 1997 - Graduated from Amercian International School of Israel. TYPING SKILLS \---|\---|\---|\---|-- Touch type in English Touch type in Hebrew INTERESTS: \---|\---|\---|-- Science fiction & fantasy literature ## Area of Expertise APPLICATIONS: \---|\---|\---|\---|\---| Experienced in Microsoft Office (Excel, PowerPoint,Word , Access, etc), including Macro building. PROGRAMMING: \---|\---|\---|\---|\---| Experienced in C / C++ / C# / Java / J2ME GRAPHICS / AUDIO: \---|\---|\---|\---|\---|\---| Photoshop Audio recordings and mixings INTERNET \---|\---|\---| HTML / ASP Web site designs ACADEMIC INTERESTS: \---|\---|\---|\---|\---|\---|\---|\---|\---|\---|\---|- Artificial Intelligence Neural Networks Algorithms Software for mobile phones (J2ME)
$10 USD/hr
32 nhận xét
4.3
 • 98%Công việc đã Hoàn thành
 • 100%Đúng ngân sách
 • 100%Đúng hạn
 • 19%Tỉ lệ thuê lại

Portfolios

Các nhận xét gần đây

Chứng nhận

 • US English Level 1
  98%

Xác minh

 • Đã kết nối với Facebook
 • Freelancer ưa thích
 • Thanh toán đã được xác minh
 • Đã xác nhận qua điện thoại
 • Đã xác thực danh tính
 • Email đã được xác minh

Các kỹ năng hàng đầu của tôi

Xem những Freelancer tương tự