Ảnh đại diện của kalpit1984
@kalpit1984
Member since Ngày 15 tháng 10 năm 2005
0 Đề xuất

kalpit1984

Trực tuyến Ngoại tuyến
Hello, I am Australia based web and mobile solution provider. I have a iphone,android,blakberry mobile application development team who have more than a year of experiece and developed so many applications. I am looking for a business opportunity and if required ready to send you CVs of developers and sample application vidoes made by them. Hoping positive reply from your side. -- Thanks & Regards,
$25 USD/giờ
15 đánh giá
4.2
  • 86%Các công việc hoàn thành
  • 100%Đúng ngân sách
  • 100%Đúng giờ
  • 29%Tỉ lệ thuê lại

Portfolio

Các đánh giá gần đây

Các Chứng Nhận

  • Đã kết nối với Facebook
  • Freelancer Ưa Thích
  • Đã Xác Thực Thanh Toán
  • Đã Xác Thực Điện Thoại
  • Đã Xác Thực Danh Tính
  • Đã Xác Thực Email

Các kỹ năng hàng đầu của tôi

Xem các Freelancer tương tự