Ảnh đại diện của kamsoares
@kamsoares
Member since Ngày 18 tháng 07 năm 2008
0 Đề xuất

kamsoares

Trực tuyến Ngoại tuyến
Hi, I am the answer to your administrative and event organization problems. I specialize in assisting high powered, successful people to be even more successful. I will also gladly do the translations for you. I'm a native Swedish speaker.
$20 USD/giờ
2 đánh giá
1.0
  • 33%Các công việc hoàn thành
  • 100%Đúng ngân sách
  • 100%Đúng giờ
  • N/ATỉ lệ thuê lại

Portfolio

Các đánh giá gần đây

Các Chứng Nhận

  • Đã kết nối với Facebook
  • Freelancer Ưa Thích
  • Đã Xác Thực Thanh Toán
  • Đã Xác Thực Điện Thoại
  • Đã Xác Thực Danh Tính
  • Đã Xác Thực Email

Các kỹ năng hàng đầu của tôi

Xem các Freelancer tương tự