Hình đại diện của kanakmodi
@kanakmodi
Làm thành viên từ Ngày 08 tháng 06 năm 2005
0 Đề xuất

kanakmodi

Trực tuyến Ngoại tuyến
I have over 5 years of experience in design and development of E-Commerce, Internet and Intranet applications using ASP, PHP, VB, IIS, Javascript, COM, SQL Server, MySQL, Crystal Reports, MS Access, .NET to name a few. I am sure to satisfy your requirement by providing best of my services. Its all my pleasure to offer my services and utmost satisfaction to you with my work. I have developed Internet, Intranet, e-commerce websites and applications using the technologies mentioned above. Few of them are. 1. [login to view URL] Christain Social network website designed and developed the website from scratch using ASP language with SQL Server database. Forum, blog and such other features are completely programmed by us. 2. [login to view URL] Scarf Shopping Cart designed and developed from scratch using PHP language and MySQL database. 3. [login to view URL] Conference website designed and developed from scratch using ASP.NET language and SQL database. We have done SEO for the website also. 4. [login to view URL] Conference website designed and developed from scratch using ASP, ASP.NET language and SQL database. We have done SEO for the website also. 5. [login to view URL] Conference website designed and developed from scratch using ASP.NET language. We have done SEO for the website also. 6. [login to view URL] Conference website designed and developed from scratch using ASP.NET language. We have done SEO for the website also. 7. [login to view URL] Conference website designed and developed from scratch using ASP.NET language. We have done SEO for the website also. 8. [login to view URL] Showcase Search Engine Optimization website designed and developed from scratch using ASP.NET language and SQL database. We developed the website to display our SEO skills. 9. [login to view URL] Showcase the sales posted by the users website designed and developed from scratch using PHP language and MySQL database. 10. [login to view URL] Vbulletin Forum website designed and developed from scratch using PHP language and MySQL database. 11. [login to view URL] Vbulletin Forum website designed and developed from scratch using PHP language and MySQL database. 12. [login to view URL] Matrimonial website designed and developed from scratch using ASP language and SQL Server database. 13. [login to view URL] Plastics B2B website designed and developed from scratch using ASP language and SQL Server database. Website has many features such as Reverse Auction, Store management, e-Tender and many more. 14. [login to view URL] General knowledge Quiz website developed from scratch using ASP, COM+ and SQL Server database. 15. [login to view URL] Travel website developed using ASP language. 16. [login to view URL] Travel website developed using ASP language with payment gateway integration. 17. [login to view URL] Shopping Cart website developed using ASP language with payment gateway integration. 18. [login to view URL] Perl Modification 19. [login to view URL] Car Rental website developed in ASP and MSSQL as well as SEO 20. [login to view URL] Car Rental website developed in ASP and MSSQL as well as SEO 21. [login to view URL] Car Rental website developed in ASP and MSSQL as well as SEO 22. [login to view URL] Car Rental website developed in ASP and MSSQL as well as SEO 23. [login to view URL] Car Rental website developed in ASP and MSSQL as well as SEO 24. [login to view URL] Car Rental website developed in ASP and MSSQL as well as SEO And many more...
$10 USD/Giờ
1 Nhận xét
3.2
  • 100%Công việc đã Hoàn thành
  • 100%Đúng ngân sách
  • 100%Đúng hạn
  • N/ATỉ lệ thuê lại

Portfolio

Các nhận xét gần đây

Không có nhận xét nào.

Xác minh

  • Đã kết nối với Facebook
  • Freelancer ưa thích
  • Thanh toán đã được xác minh
  • Đã xác nhận qua điện thoại
  • Đã xác thực danh tính
  • Email đã được xác minh

Các kỹ năng hàng đầu của tôi

Xem những Freelancer tương tự