Ảnh đại diện của kangkongking
@kangkongking
Làm thành viên từ Ngày 17 tháng 12 năm 2008
0 Đề xuất

kangkongking

Trực tuyến Ngoại tuyến
I am a diligent worker. I always do my best in everything I do. What I can boast about myself is how I am still able to finish jobs even under pressure. I do not demand much compensation, just enough that I can still fulfill my vision which is to constantly improve. And though I do not ask much compensation as compared to the thriving others, I can still assure you that the quality of my work will be high and competent. For I do not make compromise a habit. I guarantee that I will work as hard as your hard-earned money. So try me if you please.
$5 USD/giờ
1 đánh giá
1.0
  • 20%Các công việc hoàn thành
  • 100%Đúng ngân sách
  • 100%Đúng giờ
  • N/ATỉ lệ thuê lại

Portfolio

Các đánh giá gần đây

Các Chứng Nhận

  • Đã kết nối với Facebook
  • Freelancer Ưa Thích
  • Đã Xác Thực Thanh Toán
  • Đã Xác Thực Điện Thoại
  • Đã Xác Thực Danh Tính
  • Đã Xác Thực Email

Các kỹ năng hàng đầu của tôi

Xem các Freelancer tương tự