Ảnh đại diện của kanzhirou
@kanzhirou
Cờ của Indonesia Surabaya, Indonesia
Làm thành viên từ Ngày 12 tháng 09 năm 2009
0 Đề xuất

kanzhirou

Trực tuyến Ngoại tuyến
Our advantage is always human resources whom have the appropriate standard for high demand of artwork. With 99% of customer's satisfaction and repeat order, we have the right to give our customers a SATISFACTION GUARANTEE. In a simple words, you can achieve your dreams with us !!
$17 USD/giờ
2 đánh giá
2.9
  • 100%Các công việc hoàn thành
  • 100%Đúng ngân sách
  • 100%Đúng giờ
  • N/ATỉ lệ thuê lại

Portfolio

Các đánh giá gần đây

Kinh nghiệm

Rock and Roll Concert Documentation

Mar 2012 - Mar 2012 (1 month)

We did the video & photo documentation as well as motion graphic / visual needs for the Rock and Roll Concert in Surabaya

Visual Media Partnership

Feb 2012 - Jun 2013 (1 year)

One of the biggest international tobacco company in Indonesia, HM Sampoerna, Ltd, hired us for 2 years for their visual media needs. Our portfolio are available by request only, due to copyrights law

Motion Graphic

Aug 2011 - Aug 2011 (1 month)

A national artists, hired us for the opening motion graphic for her concert in 2011

Videography and Photography

Feb 2011 - Sep 2013 (2 years)

An International tour company. Formed contract with us for 2 years for videography and photography

Wedding Videography and Photography

Jan 2011 - Apr 2015 (4 years)

One of our main job offline. Our portfolio can be found at

Giáo dục

Bachelor

2005 - 2009 (4 years)

Các Chứng Nhận

  • Đã kết nối với Facebook
  • Freelancer Ưa Thích
  • Đã Xác Thực Thanh Toán
  • Đã Xác Thực Điện Thoại
  • Đã Xác Thực Danh Tính
  • Đã Xác Thực Email

Các kỹ năng hàng đầu của tôi

Xem các Freelancer tương tự