Ảnh đại diện của kapilghai2003
@kapilghai2003
Cờ của India Amritsar, India
Làm thành viên từ Ngày 25 tháng 06 năm 2009
0 Đề xuất

kapilghai2003

Trực tuyến Ngoại tuyến
We have 7+ year of experience in Phone/iPad/Android application development. Others: 1) We have development team for iPhone,iPad, Android etc so later if required then we will port the application on those platforms as well. 2) Will help you to upload the application at Android market and Apple Market. 3) Every week live demo of the application would be provided through screen sharing so that you can also see the progress of the application and to avoid any delay. 4) Before launching the application at will provide adhoc release which helps you to test the application at your device. For Project Management- 1. SVN for version control 2. Bug tracking. 3. gotomeeting, Skype for quicker communication.
$10 USD/giờ
53 đánh giá
6.6
  • 81%Các công việc hoàn thành
  • 95%Đúng ngân sách
  • 96%Đúng giờ
  • 28%Tỉ lệ thuê lại

Portfolio

Các đánh giá gần đây

Kinh nghiệm

iPhone/iPad Developer

Giáo dục

MCA

2006 - 2009 (3 years)

Bằng cấp

PEP (2008)

CareerNet Consulting Pvt. Ltd.

I have participated in technical test held by CareerNet Consulting Pvt. Ltd. in year 2008

Các Chứng Nhận

  • Đã kết nối với Facebook
  • Freelancer Ưa Thích
  • Đã Xác Thực Thanh Toán
  • Đã Xác Thực Điện Thoại
  • Đã Xác Thực Danh Tính
  • Đã Xác Thực Email

Các kỹ năng hàng đầu của tôi

Xem các Freelancer tương tự