Profile cover photo
Bạn đang theo dõi
Lỗi khi theo dõi người dùng.
Người dùng này không cho phép người dùng khác theo dõi họ.
Bạn đã theo dõi người dùng này rồi.
Gói thành viên của bạn chị cho phép 0 lượt theo dõi. Hãy nâng cấp lên ở đây.
Bỏ theo dõi thành công
Lỗi khi bỏ theo dõi người dùng.
Bạn đã đề xuất thành công
Lỗi khi đề xuất người dùng.
Đã xảy ra lỗi. Hãy làm mới trang và thử lại.
Đã xác thực email thành công.
Avatar người dùng
$20 USD / giờ
Cờ của UNITED KINGDOM
$20 USD / giờ
Hiện ở đây đang là 7:01 CH
Đã tham gia vào tháng 6 22, 2007
0 Khuyến nghị

kavitheran

@kavitheran

0,0 (0 nhận xét)
0,0
0,0
0%
0%
$20 USD / giờ
Cờ của UNITED KINGDOM
$20 USD / giờ
Không áp dụng
Công Việc Hoàn Thành
Không áp dụng
Đúng Ngân Sách
Không áp dụng
Đúng Thời Hạn
Không áp dụng
Tỉ Lệ Thuê Lại

Test Automation

I have over 18 year of experience in software testing and test automation Quality Assurance (QA). I have worked extensively with QTP/UFT, developing & implementing Test Automation Frameworks, utilizing QC/ALM & HP QTP/UFT, HP LoadRunner for test automation, Mobile Testing Appium, XCode Experience working in Agile/Scrum BDD environment with Selenium WebDriver, Java, and Cucumber JVM, testing large complex websites with the following integration points, Adobe content, AWS, AEM  I use modern technologies such as Cypress, Mocha, Chai, and Travis CI to satisfy higher requirements to the quality of code. Strong on strategy, technically able, and experienced on many platforms (eCommerce, Mainframe, Web). Extensive Management experience, mainly in Banking & Insurance. Many-at-Once or Single projects, Waterfall and V-Model, and Agile Model, Testing Cloud Infrastructure. Very good experience in Selenium Scripting using Selenium Web Driver and Eclipse & IntelliJ IDE with TestNG. Written Automation frameworks in Selenium with Web Driver. Written Data Driven/Keyword Driven Frameworks using Selenium Web Driver with TestNg and JUnit. Have intensive experience in using Maven as build management Tool. Have good hands-on experience with ANT as a build management Tool. Very good experience in JavaScript writing. Very good hands-on JAVA and understanding of Data Structures in Java. Working experience in Manual, Automation Testing, and White box Testing. Worked intensively in Agile methodology. Practitioners of Agile Methodologies such as Scrum, Extreme Programming (XP), and Test Driven Development (TDD) Experience in design and development of BDD framework from the scratch by writing Gherkin Features-Scenarios using SpecFlow and Cucumber Created and maintained design documents, prototypes, project plans, schedules, marketing requirements, test plans, test cases, test reports, help files, and supplemental documentation. Strong working experience on DSS (Decision Support Systems) applications, and Extraction, Transformation, and Load (ETL) of data from Legacy systems using Informatics.

Liên hệ kavitheran về công việc của bạn

Đăng nhập để thảo luận thông tin thông qua chat.

Nhận xét

Đã lưu thay đổi
Chưa có nhận xét nào để xem ở đây!

Kinh nghiệm

Test Manager Mobile Test Automation

Appsfactory
thg 4 2022 - Hiện tại
Work in designing, implementing, and supporting automation solutions for mobile applications. Selenium with Appium to build automation solutions for Android and iOS. Developing automated tests for Android & iOS technologies. Working on ADB commands and Xcode. Working on API testing on RestAssure & BDD approach

Test Automation Lead

Volkswagen Financial Services
thg 11 2016 - Hiện tại
Developed features using Ruby on Rails, RSpec, and Cucumber and writing step definitions for behavior for web application testing. Automated testing and strategies and frameworks using cucumber, JRuby, Capybara, using BDD cucumber framework to analyses the user-story and writing acceptance criteria and REST API testing • Integrated the automation framework with Jenkins and kick off the tests whenever get a new build on Test environment.

Test Automation

T-System
thg 10 2021 - thg 4 2022 (6 tháng, 1 ngày)
Migrating REST API automation from Jmeter, Robot Framework to Java Rest Assured using Selenium RestAssured/Java  Worked on REST API Automation migration project Migrated from Jmeter and RobotFramework scripts to RestAssured/Java  Configured Jenkins in VM  Created Sanity suites for API automation which runs on a daily basis  Handling Automation UI, API and Mobile Automation  UI using Selenium/Java, API using RESTAssured/Java, and Mobile automation using Appium/Java.

Học vấn

Software Engineering

Kingston University, United Kingdom 2000 - 2004
(4 năm)

Assistant in Network Systems

Fachhochschule Darmstadt, Germany 1998 - 2000
(2 năm)

Computer Technical Assistant in Network Systems

Justus-Liebig-Universität Giessen, Germany 1998 - 2000
(2 năm)

Bằng cấp

Foundation Certificate in Software Testing

Foundation Certificate in Software Testing
2005

Liên hệ kavitheran về công việc của bạn

Đăng nhập để thảo luận thông tin thông qua chat.

Xác thực

Freelancer Ưa Thích
Đã Xác Thực Danh Tính
Đã Xác Thực Thanh Toán
Đã Xác Thực Điện Thoại
Đã Xác Thực Email
Đã Kết Nối Facebook
Người dùng trước Người dùng kế tiếp
Đã gửi lời mời thành công!
Người Dùng Đã Đăng Ký Tổng Số Việc Đã Đăng
Freelancer ® is a registered Trademark of Freelancer Technology Pty Limited (ACN 142 189 759)
Copyright © 2023 Freelancer Technology Pty Limited (ACN 142 189 759)
Đang tải xem trước
Đã cấp quyền truy cập vị trí.
Phiên đăng nhập của bạn đã hết hạn và bạn đã bị đăng xuất. Hãy đăng nhập lại.