Ảnh đại diện của kayocosio
@kayocosio
Cờ của Philippines Quezon City, Philippines
Member since Ngày 29 tháng 03 năm 2007
0 Đề xuất

kayocosio

Trực tuyến Ngoại tuyến
10 years freelancing online. Some of my testimonials will be older, but I'm reactivating my profile to get back in the game. :) Let's do something cool. AREAS OF EXPERTISE Corporate Identity, Logo Design, Marketing Materials, Conceptualization - Photoshop Expert - Able to execute and deliver high-quality work within a limited time frame - Equipped with exceptional design and creative skills - Integrity, honesty, and a strong professional ethic - Able to work alone - Fast learner - Hard working - Sound oral English skills and ability to write marketing copy - Strong attention to detail and accuracy - Keen analytical skills - 17 years of experience in publishing - 13 years in desktop publishing and design
$20 USD/giờ
7 đánh giá
4.1
  • 100%Các công việc hoàn thành
  • 100%Đúng ngân sách
  • 100%Đúng giờ
  • 25%Tỉ lệ thuê lại

Portfolio

Các đánh giá gần đây

Các Chứng Nhận

  • Đã kết nối với Facebook
  • Freelancer Ưa Thích
  • Đã Xác Thực Thanh Toán
  • Đã Xác Thực Điện Thoại
  • Đã Xác Thực Danh Tính
  • Đã Xác Thực Email

Các kỹ năng hàng đầu của tôi

Xem các Freelancer tương tự