Hình đại diện của kdavid721
@kdavid721
Cờ của Hungary Budapest, Hungary
Làm thành viên từ Ngày 03 tháng 03 năm 2014
0 Đề xuất

kdavid721

Trực tuyến Ngoại tuyến
I have 5+ years of experience in Linux administration, Python development and DevOps tasks. I am pretty good in git, configuring webservers, writing REST APIs, optimizing databases (MySQL/MariaDB, MongoDB). I like to document my work extensively. Python: - web: Flask, Bootstrap, SQLalchemy, REST APIs, admin interfaces - task automation: scripting, celery, message queues - networks, sniffing, scraping: scapy, scrapy, sockets, requests - IT security: fuzzing, pwntools - multiple platforms: Python software that runs on Linux and Windows without changes in the code DevOps: - Linux: Ubuntu, Debian, Gentoo administration and security - virtualization: Docker, Xen - databases: MySQL, PostgreSQL, key-value stores, NoSQL - configuration management: Ansible, bdist - scripting: Bash, Python, Perl - webservers: Apache2, Nginx PHP: - web: Yii, Phalcon, REST APIs - mail: PHPmailer, Mandrill, Mailinator
$15 USD/hr
4 nhận xét
3.2
  • 100%Công việc đã Hoàn thành
  • 100%Đúng ngân sách
  • 100%Đúng hạn
  • N/ATỉ lệ thuê lại

Portfolio

Các nhận xét gần đây

Trải nghiệm

Web Developer

Mar 2014 - May 2014 (2 months)

Development of a task manager / time tracker application. UML planning, Ruby, PostgreSQL, web development.

Lead Developer

Mar 2014 - May 2015 (1 year)

Server administration (Linux, Windows), database (SQL, MongoDB) management and migration, backend application development (PHP, Python) and deployment.

Giáo dục

Computer Software Engineering BSc

2010 - 2014 (4 years)

Xác minh

  • Đã kết nối với Facebook
  • Freelancer ưa thích
  • Thanh toán đã được xác minh
  • Đã xác nhận qua điện thoại
  • Đã xác thực danh tính
  • Email đã được xác minh

Các kỹ năng hàng đầu của tôi

Xem những Freelancer tương tự