Hình đại diện của kedarjadhavr
@kedarjadhavr
Cờ của India Jalna, India
Làm thành viên từ 2 tháng 1, 2014
1 Đề xuất

kedarjadhavr

Trực tuyến Ngoại tuyến
I have great skills in the areas of graphic and icon design due to my past experience working as a graphic designer and icon illustrator. I am looking to be outsourced by you for your jobs so I can bring my skills and experience to you. I am also highly proficient in Illustrator. If given a chance to be part of your team, I will work best and bring in the required output.
$25 USD/hr
21 nhận xét
5.5
  • 100%Công việc đã Hoàn thành
  • 100%Đúng ngân sách
  • 100%Đúng hạn
  • N/ATỉ lệ thuê lại

Portfolio

Các nhận xét gần đây

Giáo dục

B.Tech (Computer Science)

2009 - 2014 (5 years)

Bằng Cấp

Programme in Graphics (DG) (2014)

MAAC, Pune

Programme in Graphics (DG): This is a comprehensive course covering various aspects of graphics. This rigorous program ensures that you are well-versed with all aspects of design and the latest trends of designing.

Xác minh

  • Đã kết nối với Facebook
  • Freelancer ưa thích
  • Thanh toán đã được xác minh
  • Đã xác nhận qua điện thoại
  • Đã xác thực danh tính
  • Email đã được xác minh

Các kỹ năng hàng đầu của tôi

Xem những Freelancer tương tự