Hình đại diện của keycomvw
@keycomvw
Làm thành viên từ 26 tháng 6, 2003
0 Đề xuất

keycomvw

Trực tuyến Ngoại tuyến
## BIO Keycom is a team of high skilled and creative developers. ## Area of Expertise Key Company's core competences are: * .NET Development and Migration * Databases, Data Warehousing * Web Development * web scraping applications Our software engineers are creative and highly skilled at up-to-date technology and have a breadth of experience with project development. We use the following methodologies, tools and development platforms: * Microsoft Visual [login to view URL] (C#, VB.Net, J#, VB, C++, VFP, VBScript, JScript), T-SQL * Microsoft Windows 95/98/NT/2000/XP/.Net/CE, * Microsoft SQL Server, Microsoft SharePoint, Microsoft Exchange Server, IIS * XML, XSL, DHTML, HTML, WEB Services * COM, ActiveX, ODBC, OLE DB, [login to view URL], ADO MAPI, CDO RPC, WinSock and many others....
40 nhận xét
6.5
  • 90%Công việc đã Hoàn thành
  • 100%Đúng ngân sách
  • 100%Đúng hạn
  • 44%Tỉ lệ thuê lại

Portfolio

Các nhận xét gần đây

Xác minh

  • Đã kết nối với Facebook
  • Freelancer ưa thích
  • Thanh toán đã được xác minh
  • Đã xác nhận qua điện thoại
  • Đã xác thực danh tính
  • Email đã được xác minh

Các kỹ năng hàng đầu của tôi

Xem những Freelancer tương tự