Ảnh đại diện của Keytyp
@Keytyp
Cờ của China Nanjing, China
Làm thành viên từ Ngày 08 tháng 03 năm 2006
0 Đề xuất

Keytyp

Trực tuyến Ngoại tuyến
Nanjing KeyTyp Science & Technology Co. Ltd., is an 100% subsidary of Nanjing Hertz Group, one of the reputed ASP of Ericsson in China, servicing Mobile Industry in China for a decade. We also provide the following services with cutting edge technology from world's reputed service providers, 1. Telecom Solutions 2. Infrastructure Management 3. Translation and Content Development Services (Chinese, Japanese, Korean, English, etc.,) 4. BPO - Data Processing 5. IT - Education (We offer High End Indian IT Education) 6. Software Development and ITO (Information Technology Outsourcing) 7. Consulting Services - We are able to provide all kind of Commercial and Technical Consulting services in Mainland China, with parters in USA and India. 8. E Commerce, we can provide B2B, B2C services in Mainland. We look forward to hear from you. Best Regards/Suresh Vijayan
$15 USD/giờ
4 đánh giá
5.7
  • 100%Các công việc hoàn thành
  • 100%Đúng ngân sách
  • 100%Đúng giờ
  • 13%Tỉ lệ thuê lại

Portfolio

Các đánh giá gần đây

Các Chứng Nhận

  • Đã kết nối với Facebook
  • Freelancer Ưa Thích
  • Đã Xác Thực Thanh Toán
  • Đã Xác Thực Điện Thoại
  • Đã Xác Thực Danh Tính
  • Đã Xác Thực Email

Các kỹ năng hàng đầu của tôi

Xem các Freelancer tương tự