Ảnh đại diện của keyurd
@keyurd
Member since Ngày 27 tháng 12 năm 2008
0 Đề xuất

keyurd

Trực tuyến Ngoại tuyến
Microsoft.NET certified professional with 10+ years of experience in web and software development. Brainbench C# certified. SKILLS: VB.NET,ASP.NET,C#,ASP,VB6.0, PHP,MYSQL, SQL SERVER, COM+, jQuery, AJAX, XSLT, JAVA 10+ years of Web Development Expertise. Skills: Adobe Photoshop CS3, Adobe Flash CS3 Professional, Adobe Dreamweaver CS3, Adobe Fireworks, Adobe After Effects, Sound Forge.
$20 USD/giờ
1 đánh giá
3.1
 • 50%Các công việc hoàn thành
 • 100%Đúng ngân sách
 • 100%Đúng giờ
 • N/ATỉ lệ thuê lại

Portfolio

Các đánh giá gần đây

 • hình của mkenyon credit card cost calculator $350.00 USD

  “Keyurd is a knowledgeable programmer that is easy to communicate with and work with. He performed the project exactly like we wanted and made the changes we needed on a daily basis. I highly recommend Keyurd for any web programing project.”

Giáo dục

Post Baccalaureate

2005 - 2005 (1 month)

Bachelors of Science

1996 - 2000 (4 years)

PGDCA

1999 - 2002 (3 years)

Chứng chỉ

MCP (2008)

Microsoft

C# VISUAL STUDIO. NET

C#.NET (2008)

Brainbench

Các Chứng Nhận

 • Đã kết nối với Facebook
 • Freelancer Ưa Thích
 • Đã Xác Thực Thanh Toán
 • Đã Xác Thực Điện Thoại
 • Đã Xác Thực Danh Tính
 • Đã Xác Thực Email

Các kỹ năng hàng đầu của tôi

Xem các Freelancer tương tự