Ảnh đại diện của khalsa1000
@khalsa1000
Member since Ngày 02 tháng 06 năm 2005
0 Đề xuất

khalsa1000

Trực tuyến Ngoại tuyến
HTML, XHTML, CSS, SSI, MySQL, PHP, WordPress, Joomla, Mediawiki, eCommerce Freelance Graphics Designer ~ 5 years Web Designer for Voluntary Sector ~ 9 years Business Dynamic Web Designer ~ 2 years Database Driven Website Design ~ 6 years I currently have clients in both the voluntary and business sectors seeking Search Engine Optimisation advice, complete company branding, ongoing website support, graphics design and standards-based website development.
$100 USD/giờ
1 đánh giá
0.0
  • 100%Các công việc hoàn thành
  • 100%Đúng ngân sách
  • 100%Đúng giờ
  • N/ATỉ lệ thuê lại

Portfolio

Các đánh giá gần đây

Các Chứng Nhận

  • Đã kết nối với Facebook
  • Freelancer Ưa Thích
  • Đã Xác Thực Thanh Toán
  • Đã Xác Thực Điện Thoại
  • Đã Xác Thực Danh Tính
  • Đã Xác Thực Email

Xem các Freelancer tương tự