Ảnh đại diện của khanconsultancy
@khanconsultancy
Cờ của India Aurangabad, India
Làm thành viên từ Ngày 08 tháng 11 năm 2015
3 Đề xuất

khanconsultancy

Trực tuyến Ngoại tuyến
I have much experience in Data Entry and Data Processing like product adding (Opencart, Magento, Big Commerce, Oscommerce, Shopify and submission) website searching, data mining and also much more like typing and excel work etc. DATA ENTRY DATA MINING DATA CONVERSION DATA PROCESSING DATA CAPTURING FORM PROCESSING IMAGE PROCESSING DATA COPY TYPING
$3 USD/giờ
11 đánh giá
3.3
  • 100%Các công việc hoàn thành
  • 100%Đúng ngân sách
  • 100%Đúng giờ
  • 25%Tỉ lệ thuê lại

Portfolio

Các đánh giá gần đây

Kinh nghiệm

Accountant

Jun 2014 - Aug 2015 (1 year)

I have 4 years of experience in related profession. Looking for financial work sheets, analyze profit & loss, balance sheet, book keeping etc.

Giáo dục

M.COM

2013 - 2015 (2 years)

Bằng cấp

Automobile engeering technology (2009)

Automobile

2 yrs course

Các Chứng Nhận

  • Đã kết nối với Facebook
  • Freelancer Ưa Thích
  • Đã Xác Thực Thanh Toán
  • Đã Xác Thực Điện Thoại
  • Đã Xác Thực Danh Tính
  • Đã Xác Thực Email

Các kỹ năng hàng đầu của tôi

Xem các Freelancer tương tự