Hình đại diện của khanhptktmt
@khanhptktmt
Cờ của Vietnam Ha Noi, Vietnam
Làm thành viên từ Ngày 28 tháng 03 năm 2009
0 Đề xuất

khanhptktmt

Trực tuyến Ngoại tuyến
Professional developer, 13++ years's system designing and programming experience from 2003 I can program with AS400, Windows,Linux,Sun , C/C++, Java, C#, TIBCO BW and TIBCO EMS, ZeroMQ, IBM MQ, Apache MQ, RPG(IBM AS400). I'm a newbie on Freelancer so I can accept your projects with a low price and complete them with a high quality result.
$50 USD/Giờ
các đánh giá về 14
4.3
  • 94%Công việc đã Hoàn thành
  • 54%Đúng ngân sách
  • 100%Đúng hạn
  • 5%Tỉ lệ thuê lại

Portfolio

Các nhận xét gần đây

Trải nghiệm

java , c# programming

Sep 2008

develop softwares to provide service to customers: online payment, securities, internet banking, mobile banking. develop backend softwares for corebanking system

Hd-dvd project

Sep 2007 - Aug 2008 (11 months)

restructure,debug,develop Hd-dvd player of Toshiba(c programming, psos operarting system)

eOffice

Jan 2003 - Jun 2007 (4 years)

develop eoffice software (both client and server) with vc6.0 (socket programming,windows api)

Giáo dục

Hanoi university of technology

2002 - 2007 (5 years)

Bằng Cấp

IBM Certified Solution Developer - WebSphere Portal 8.0 (2015)

IBM

[login to view URL]

IBM Certified System Administrator - WebSphere Portal 8.0 (2015)

IBM

[login to view URL]

IBM Certified SOA Associate (2015)

IBM

[login to view URL]

WebSphere DataPower SOA Appliances Firmware 5.0 (2015)

IBM

[login to view URL]

Integration Developer - Business Process Manager Advanced V8.0 (2014)

IBM

[login to view URL]

Solution Designer - Object Oriented Analysis and Design, vUML 2 (2014)

IBM

[login to view URL]

Advanced Application Developer - Rational Application Developer v7 (2014)

IBM

[login to view URL]

IBM Certified System Administrator - WebSphere MQ V7.0 (2013)

IBM

[login to view URL]

System Administrator WebSphere AppServer Network Deployment 8.5 (2013)

IBM

[login to view URL]

TIBCO EMS 8.0 & BW 5 (2015)

TIBCO

TIBCO EMS 8.0 TIBCO BunsinessWork 5.0

Xác minh

  • Đã kết nối với Facebook
  • Freelancer ưa thích
  • Thanh toán đã được xác minh
  • Đã xác nhận qua điện thoại
  • Đã xác thực danh tính
  • Email đã được xác minh

Các kỹ năng hàng đầu của tôi

Xem những Freelancer tương tự