Hình đại diện của khawaja83
@khawaja83
Thành viên từ June, 2009
0 Đề xuất

khawaja83

Trực tuyến Ngoại tuyến
Khawaja Technologies is delivering high technology end-to-end solutions to maximize returns of your IT investments. We are specialized in custom software development, e-business applications, corporate web portals and n-tier architecture. Besides development our team is also superb in remote system and database administration. Although there is a long list of our expertise but most of the time we have been using: 1) ASP.NET, ColdFusion, PHP, Andriod, DNN, MVC 2) VC++, C#, VB.NET 3) MS SQL Server, MySQL, Oracle We establish long term relationship with our customers by becoming a strategic partner in their growth and business development. Service Description Khawaja Technologies is delivering technology based custom strategic solutions to many companies around the world. KhawajaTech provides high quality business technology solutions, which maximize returns on IT investments. SOFTWARE DEVELOPMENT ******************************** ASP, ASP.NET, , COM, DCOM, C, C++, VC++, C#, CFML, CFScript, CGI, CSS, HTML, DHTML, FileMaker, Java, JavaScript, JSP, Oracle Developer Suite, PHP, VB, VB.NET, VBScript, XML, XSLT, jquery, andriod, telerik MIDDLE TIER **************** Apache, ColdFusion, Microsoft IIS, Oracle Application Server, TomCat DATABASE ************* IBM DB2, Microsoft Access, Microsoft SQL Server, MySQL, Oracle, PostgreSQL CONTENT MANAGEMENT SYSTEM **************************************** CMS Made Simple, DotNetNuke, Joomla, MODx, Mura, WordPress GRAPHIC DESIGNING AND DRAWINGS ********************************************* Adobe Photoshop, Adobe Premier, Adobe Flash, Corel Draw, Macromedia Dreamweaver and Microsoft Visio PLATFORM ************** Linux, Microsoft Windows
$15 USD/giờ
5 đánh giá
4.6
  • 83%Các công việc hoàn thành
  • 100%Đúng ngân sách
  • 100%Đúng giờ
  • 67%Tỉ lệ thuê lại

Portfolio

Các đánh giá gần đây

Chưa có đánh giá nào.

Các Chứng Nhận

  • Đã kết nối với Facebook
  • Freelancer Ưa Thích
  • Đã Xác Thực Thanh Toán
  • Đã Xác Thực Điện Thoại
  • Đã Xác Thực Danh Tính
  • Đã Xác Thực Email

Các kỹ năng hàng đầu của tôi

Xem các Freelancer tương tự