Hình đại diện của khokon1979
@khokon1979
Làm thành viên từ Ngày 01 tháng 03 năm 2008
0 Đề xuất

khokon1979

Trực tuyến Ngoại tuyến
When i was small i love to do [url removed, login to view] family brought some color pencil and paper for [url removed, login to view] was [url removed, login to view] my childhood i love to do everything very artistic way like wearing dress to decorating my [url removed, login to view] when i got computer i found a software that was Adobe Photoshop and it was a wonderful tool to do some creative things....so no more back way after got adobe [url removed, login to view] journey is going and i finalize my career on creative world.I believe two things "honesty" and "time".If anyone make this two things accurately he or she must see the sunshine of any [url removed, login to view] is my second language and i believe my [url removed, login to view]'s all!
$15 USD/Giờ
các đánh giá về 17
3.7
  • 87%Công việc đã Hoàn thành
  • 100%Đúng ngân sách
  • 100%Đúng hạn
  • 11%Tỉ lệ thuê lại

Portfolio

Các nhận xét gần đây

Trải nghiệm

UI/UX Designer and Animator

Jan 2010

As a chief designer for all type of web and UI/UX design

Graphic Designer and Animator

Jan 2007 - Dec 2010 (3 years)

UI/UX design/Graphics design/static banner/Animated banner /Image processing

Instructor

Jan 2003 - Dec 2006 (3 years)

As a leading Instructor

Giáo dục

BA Honors

2001 - 2005 (4 years)

Bằng Cấp

Diploma In Graphics and Multimedia (2003)

Diploma

Diploma In Graphics and Multimedia

Xác minh

  • Đã kết nối với Facebook
  • Freelancer ưa thích
  • Thanh toán đã được xác minh
  • Đã xác nhận qua điện thoại
  • Đã xác thực danh tính
  • Email đã được xác minh

Các kỹ năng hàng đầu của tôi

Xem những Freelancer tương tự