Hình đại diện của khp31
@khp31
Cờ của India Surat, India
Làm thành viên từ 10 tháng 2, 2013
28 Đề xuất

khp31

Trực tuyến Ngoại tuyến
======> Full Stack Sr. Software Professional having 10+ years experience. <===== => Technology : Web Application Windows/Desktop Application => Skills .Net Core 2.0, Angular 6, Angular 5, Angular 4, Angular2, Angular Js, C# .Net, MVC , Entity Framework, EF Core, HTML5, CSS3, Bootstrap 3/4, Typescript, Javascript, Jquery, ASPBOILERPLATE, ASP .net ZERO, Twilio, Kendo UI, Google API, WPF, WCF,WEBAPI, Telerik, DevExpress => Database Language MSSQL, Oracle, MySQL, postgresql, Microsoft Access => Reporting Langauge: SSRS, Crystal Reports, RDLC, Syncfusion View, Pivot, Chart Reports , DevExpress => Reports: MIS Reports, Chart Reports, Stock Reports, Inventory Reports. => Project management tool: Azure DevOps, GitHub,GitLab, SVN, Bitbucket, JIRA, Trello => IDE : Visual Studio Code, Visual Studio 2017, Visual Studio 2015, Visual Studio 2010, PHPDesigner, WAMP
$20 USD/hr
69 nhận xét
6.6
 • 87%Công việc đã Hoàn thành
 • 96%Đúng ngân sách
 • 99%Đúng hạn
 • 43%Tỉ lệ thuê lại

Portfolio

Các nhận xét gần đây

Trải nghiệm

Full Stack Angular 5/4/2, ASP .Net MVC, ASP .Net MVC Core, Web Forms, C# developer

Jan 2012

****** We Only work with Loyal Clients. No cheaters and fraud client please ********** All developed projects which i and team worked through freelancer posted above in Project Sections. Other academic and companies project are addition projects which worked on can not post due to security and companies policy. I am experience in working in Web Application, Desktop Application, Mobile Application .

Sr. Software Engineer

Apr 2011 - Jul 2016 (5 years)

Technology : Windows Application Web Application Mobile Application Skills : C# .Net, MVC , PHP, VB .Net, HTML, CSS, Javascript, Jquery, Anguler Js, Mobile Jquery, PHP, Apache , Android, IOS, noCommece, Magento, suiteCRM Database Language : MSSQL, Oracle, MySQL, Microsoft Access Reporting Langauge : Crystal Reports, RDLC, Syncfusion View, Pivot View, Chart Reports , DevExpress, SSRS Reporting Tool : MIS Reports, Chart Reports, Stock Reports, Inventory Reports.

Software Engineer

Mar 2009 - Apr 2011 (2 years)

Skills : Desktop Application (ERP) C# .Net, VB .net, MSSQL, Crystal Reports.

Giáo dục

B.E IT

2004 - 2008 (4 years)

Bằng Cấp

Indian Society for Traning and Development (2007)

Acharya Institute of Technology

Các xuất bản

Sr. Freelancer Professional

Angular CLI, Angular 5/4/2, Angular Js, C# .Net, MVC , ASP .Net MVC Core, VB .Net, HTML, CSS, Bootstrap, Typescript, Javascript, Jquery, ASPBOILERPLATE, Telerik, Twilio, Kendo UI, Google API, Mobile Jquery,WPF, WCF,WEBAPI MSSQL, Oracle, MySQL, Microsoft Access Crystal Reports, RDLC, Syncfusion View, Pivot, Chart Reports , DevExpress, SSRS IDE : Visual Studio Code, Visual Studio 2017, Visual Studio 2015, Visual Studio 2013, Visual Studio 2010, PHPDesigner, WAMP

Chứng nhận

 • Numeracy 1
  92%
 • Preferred Freelancer Program SLA
  82%
 • US English Level 1
  78%

Xác minh

 • Đã kết nối với Facebook
 • Freelancer ưa thích
 • Thanh toán đã được xác minh
 • Đã xác nhận qua điện thoại
 • Đã xác thực danh tính
 • Email đã được xác minh

Các kỹ năng hàng đầu của tôi

Xem những Freelancer tương tự