Profile cover photo
Bạn đang theo dõi
Lỗi khi theo dõi người dùng.
Người dùng này không cho phép người dùng khác theo dõi họ.
Bạn đã theo dõi người dùng này rồi.
Gói thành viên của bạn chị cho phép 0 lượt theo dõi. Hãy nâng cấp lên ở đây.
Bỏ theo dõi thành công
Lỗi khi bỏ theo dõi người dùng.
Bạn đã đề xuất thành công
Lỗi khi đề xuất người dùng.
Đã xảy ra lỗi. Hãy làm mới trang và thử lại.
Đã xác thực email thành công.
Avatar người dùng
$10 USD / giờ
Cờ của PAKISTAN
khushab, pakistan
$10 USD / giờ
Hiện ở đây đang là 6:51 CH
Đã tham gia vào tháng 9 16, 2023
1 Khuyến nghị

Rao Muhammad K.

@khubaibrao

4,9 (14 nhận xét)
3,6
3,6
88%
88%
$10 USD / giờ
Cờ của PAKISTAN
khushab, pakistan
$10 USD / giờ
73%
Công Việc Hoàn Thành
100%
Đúng Ngân Sách
100%
Đúng Thời Hạn
Không áp dụng
Tỉ Lệ Thuê Lại

PROFESSIONAL | PYTHON | PHP | HTML|TOP RATED | C++

Enthusiastic and versatile freelancer with expertise in Python, Java, PHP, Social Marketing, website design Ecommerce manager and AutoCAD. With a passion for coding and a keen eye for design, I bring a unique blend of technical proficiency and creative problem-solving to every project. Whether it's developing robust software solutions, crafting engaging social media campaigns, or creating precise AutoCAD designs, I deliver excellence. My commitment to client satisfaction is unwavering, ensuring projects are not only completed efficiently but also exceed expectations. Let's collaborate to turn your ideas into reality and elevate your digital presence through my multi-faceted skill set.

Liên hệ Rao Muhammad K. về công việc của bạn

Đăng nhập để thảo luận thông tin thông qua chat.

Portfolio

Nhận xét

Đã lưu thay đổi
Hiện 1 - 5 trong số 14 nhận xét
Lọc nhận xét theo:
5,0
€8,00 EUR
The work is made as requested
CAD/CAM
Building Architecture
Solidworks
AutoCAD
3D Modelling
Avatar người dùng
Cờ của Marco F.
@marcofavar
1 tháng trước
1,0
$300,00 USD
He broke my website.
PHP
Website Design
CSS
eCommerce
HTML
R
Cờ của Shawn R.
@rubys4
1 tháng trước
1,0
€18,00 EUR
Did not pay attention to instructions Upon testing the code the errors came out, so the code was not even tested. Also, he likes to swear
Python
Software Architecture
Avatar người dùng
Cờ của Kirill A.
@key2market
1 tháng trước
5,0
$30,00 USD
We worked well together, over 4 timezones! We worked well together regarding Google Sheets and my older PHP.
PHP
Google Sheets
Avatar người dùng
Cờ của Bradley T.
@AdultMall
2 tháng trước

Kinh nghiệm

Ecommerce and Shopify Specialist with Expertise in Advertising

kekns
thg 1 2020 - Hiện tại
I have a diverse work experience spanning various aspects of the digital landscape. In e-commerce, I've managed Shopify stores, optimizing product listings, and enhancing user experience to boost sales. My advertising expertise involves crafting targeted campaigns, leveraging platforms like Google Ads and Facebook Ads to maximize ROI.

Học vấn

Bs civil engineering technology

Pakistan 2021 - 2023
(2 năm)

Nội dung đã đăng

A Shopify Success Guide for Web Developers and Marketers"

kekns
This publication delves into the dynamic world of e-commerce, focusing on Shopify as a prominent platform. It underscores the critical role of advertising in driving online sales, emphasizing the need for effective strategies. Social media marketing emerges as a pivotal tool for brand promotion, with insights into harnessing platforms like Facebook, Instagram, and Twitter.

Liên hệ Rao Muhammad K. về công việc của bạn

Đăng nhập để thảo luận thông tin thông qua chat.

Xác thực

Freelancer Ưa Thích
Đã Xác Thực Danh Tính
Đã Xác Thực Thanh Toán
Đã Xác Thực Điện Thoại
Đã Xác Thực Email
Đã Kết Nối Facebook

Các kỹ năng hàng đầu

Xem Các Trường Hợp Tương Tự

Người dùng trước Người dùng kế tiếp
Đã gửi lời mời thành công!
Cảm ơn bạn! Chúng tôi đã gửi email chứa đường link để bạn lấy tín dụng miễn phí.
Đã xảy ra lỗi trong khi gửi email của bạn. Hãy thử lại.
Người Dùng Đã Đăng Ký Tổng Số Việc Đã Đăng
Freelancer ® is a registered Trademark of Freelancer Technology Pty Limited (ACN 142 189 759)
Copyright © 2024 Freelancer Technology Pty Limited (ACN 142 189 759)
Đang tải xem trước
Đã cấp quyền truy cập vị trí.
Phiên đăng nhập của bạn đã hết hạn và bạn đã bị đăng xuất. Hãy đăng nhập lại.