Ảnh đại diện của kilip
@kilip
Cờ của Indonesia Kutai Barat, Indonesia
Member since Ngày 17 tháng 11 năm 2007
0 Đề xuất

Anthonius Munthi

Trực tuyến Ngoại tuyến
I'm a backend developer and have a lot of experience in the modern PHP frameworks like Symfony 2 and Zend 2, or CMS like Wordpress and Joomla. Also I have enough frontend programming skills to create SPA applications by using AngularJS I have created several successful and complex projects. I believe that a clean and well-structured code will make your app successful, because such applications are enough flexible to implement changes quickly. Skills: - Language: PHP5, HTML, CSS, JavaScript - PHP Frameworks: Symfony, Zend, Yii, Laravel - CMS: WordPress, Joomla, Drupal - QA Tools: Behat, PHPUnit, phpspec, Selenium - Development Tools: Git, PHP Storm
$30 USD/giờ
3 đánh giá
2.0
  • 50%Các công việc hoàn thành
  • 100%Đúng ngân sách
  • 100%Đúng giờ
  • N/ATỉ lệ thuê lại

Portfolio

Các đánh giá gần đây

Giáo dục

Bachelor in Information Technology

2000 - 2003 (3 years)

Các Chứng Nhận

  • Đã kết nối với Facebook
  • Freelancer Ưa Thích
  • Đã Xác Thực Thanh Toán
  • Đã Xác Thực Điện Thoại
  • Đã Xác Thực Danh Tính
  • Đã Xác Thực Email

Các kỹ năng hàng đầu của tôi

Xem các Freelancer tương tự