Ảnh đại diện của kilunda
@kilunda
Cờ của Kenya Nairobi, Kenya
Member since Ngày 03 tháng 10 năm 2009
0 Đề xuất

kilunda

Trực tuyến Ngoại tuyến
I am experienced academic writer, private tutor, education consultant and researcher with PHD experience. I focus on descriptions, expectations, and write work that satisfies client requirements. It is my responsibility to serve my clients to their satisfaction. I will write your essays, research proposals, dissertations, and thesis fast.
$5 USD/giờ
3 đánh giá
5.3
  • 30%Các công việc hoàn thành
  • 100%Đúng ngân sách
  • 100%Đúng giờ
  • 5%Tỉ lệ thuê lại

Portfolio

Các đánh giá gần đây

Kinh nghiệm

Academic writing

Sep 2009

I am academic writer.

Research Assistant

Feb 2007 - Oct 2010 (3 years)

I participated in Clinical research; product development and testing, qualitative and quantitative analysis of products,

Lecturer

Sep 2005 - Feb 2008 (2 years)

I taught Module II students in Nutrition, Dietetics and Food Science

Biochemistry lecturer

Sep 2004 - Sep 2006 (2 years)

I was in the Head of Biochemistry department and Taught Biochemistry

Giáo dục

Masters of Science

2004 - 2006 (2 years)

Chứng chỉ

Diploma in Guidance, and Counseling (2009)

Deliverance Church

I received a Diploma certificate in Spiritual Guidance and Counseling

post Graduate Diploma in Business Administration (Best student) (2009)

University of Nairobi

I achieved the best student certificate in my post graduate studies; Post Graduate Diploma in Business Administration

Các xuất bản

Synthetic Studies of Chalcone extract from Polygonum Senegalense.A Synthetic

I conducted 'Synthetic Studies of Chalcone extract from Polygonum Senegalense' that have anti-HIV properties in 2002

Các Chứng Nhận

  • Đã kết nối với Facebook
  • Freelancer Ưa Thích
  • Đã Xác Thực Thanh Toán
  • Đã Xác Thực Điện Thoại
  • Đã Xác Thực Danh Tính
  • Đã Xác Thực Email

Các kỹ năng hàng đầu của tôi

Xem các Freelancer tương tự