Hình đại diện của kindcoder
@kindcoder
Làm thành viên từ Ngày 11 tháng 09 năm 2007
0 Đề xuất

kindcoder

Trực tuyến Ngoại tuyến
Java - Java SE * Java Core * Java GUI (AWT, Swing) * JDBC, JNDI, RMI, etc. - Java EE * Servlets & JSP * Technologies & Frameworks (Spring, JSF, Spring Web Flow, Velocity, Hibernate, JUnit, log4j, etc.) * Application Servers (Tomcat, GlassFish, etc.) * Tools (Ant, Subversion) - IDEs: Eclipse, NetBeans, BlueJ, JCreator, etc. Web Development - (X)HTML, XML, CSS - JavaScript * JavaScript Core * jQuery & plugins * Ajax (DWR) - PHP - Apache Databases - SQL Core - MySQL - Oracle - MS SQL - Derby, MS Access, HSQLDB, etc. Other - English to Ukrainian Translations - English to Russian Translations
$15 USD/Giờ
các đánh giá về 9
3.7
 • 100%Công việc đã Hoàn thành
 • 100%Đúng ngân sách
 • 100%Đúng hạn
 • 13%Tỉ lệ thuê lại

Portfolio

Các nhận xét gần đây

 • hình của lunartbh small Java program.... $70.00 USD

  “Excellent service, clean coder..”

 • hình của zizou14 Very very VERY simple booking java software required $50.00 USD

  “i give this provider 100 out of 10... a m a z i n g!!! ready to help 24/7! the best provider ever...i will be more than happy to work again together!! choose him if u want ur work, the way u want it, fastest and at best quality. Can do simple and clear works but also complicated and advanced ones!!! CHOOSE HIM !!!!!!!!!!!!!!!”

 • hình của jonda Hash Tables $87.00 USD

  “Great job! Would work with again”

 • hình của jonda Binary Tree $87.00 USD

  “Excellent work, good response times. Would work with again!”

 • hình của jonda Doubly-Linked Lists $67.00 USD

  “Very good work. Excellent Communication, Would work with again!”

 • hình của descender421 ADT for 3d Vectors $57.00 USD

  “Very very fast to get project done. Would definitely do business with again! It was a pleasure!”

Xác minh

 • Đã kết nối với Facebook
 • Freelancer ưa thích
 • Thanh toán đã được xác minh
 • Đã xác nhận qua điện thoại
 • Đã xác thực danh tính
 • Email đã được xác minh

Các kỹ năng hàng đầu của tôi

Xem những Freelancer tương tự