Ảnh đại diện của Kindland
@Kindland
Member since Ngày 18 tháng 05 năm 2009
3 Đề xuất

Kindland

Trực tuyến Ngoại tuyến
It's all about design, if you are happy i will be exalted:)
$30 USD/giờ
7 đánh giá
4.9
  • 89%Các công việc hoàn thành
  • 100%Đúng ngân sách
  • 100%Đúng giờ
  • N/ATỉ lệ thuê lại

Portfolio

Các đánh giá gần đây

Các Chứng Nhận

  • Đã kết nối với Facebook
  • Freelancer Ưa Thích
  • Đã Xác Thực Thanh Toán
  • Đã Xác Thực Điện Thoại
  • Đã Xác Thực Danh Tính
  • Đã Xác Thực Email

Các kỹ năng hàng đầu của tôi

Xem các Freelancer tương tự