Profile image of KIS
@KIS
Flag of India Ahmedabad, India
Member since May, 2006
0 Đề xuất

Krupa Info Services

Trực tuyến Ngoại tuyến
We are an India based Web and Mobile App Development Company specializing in Magento, Joomla, Wordpress, Laravel, Vtiger CRM, PHP/MySql, Code-Igniter, Ionic framework & SEO services. Our motto is to provide the best quality work & services in all major open source. We have skilled developers, programmers & designers to handle any kind of project without any bugs. We believe in to build a long-term business relationship. Thank you for looking at my candidature. Lets start...
$20 USD/giờ
45 đánh giá
5.0
  • 70%Các công việc hoàn thành
  • 100%Đúng ngân sách
  • 99%Đúng giờ
  • 10%Tỉ lệ thuê lại

Portfolio

Các đánh giá gần đây

Các Chứng Nhận

  • Đã kết nối với Facebook
  • Freelancer Ưa Thích
  • Đã Xác Thực Thanh Toán
  • Đã Xác Thực Điện Thoại
  • Đã Xác Thực Danh Tính
  • Đã Xác Thực Email

Các kỹ năng hàng đầu của tôi

Xem các Freelancer tương tự