Ảnh đại diện của kishorepb
@kishorepb
Cờ của India Trivandrum, India
Member since Ngày 25 tháng 04 năm 2006
0 Đề xuất

kishorepb

Trực tuyến Ngoại tuyến
Microsoft Certified Application Developer. Have over 7 years of experience in Microsoft Technologies. I can Analyse, Design, develop and deliver web and windows - based products/projects using Microsoft Technologies. Quality of work and Customer Satisfaction reflect my profile.
2 đánh giá
3.0
  • 100%Các công việc hoàn thành
  • 100%Đúng ngân sách
  • 100%Đúng giờ
  • N/ATỉ lệ thuê lại

Portfolio

Các đánh giá gần đây

Các Chứng Nhận

  • Đã kết nối với Facebook
  • Freelancer Ưa Thích
  • Đã Xác Thực Thanh Toán
  • Đã Xác Thực Điện Thoại
  • Đã Xác Thực Danh Tính
  • Đã Xác Thực Email

Các kỹ năng hàng đầu của tôi

Xem các Freelancer tương tự