Ảnh đại diện của KJDesigns
@KJDesigns
Làm thành viên từ Ngày 10 tháng 03 năm 2009
0 Đề xuất

KJDesigns

Trực tuyến Ngoại tuyến
Short about KJDesigns : ---------------------- I am a Professional Web and Graphic Designer. I have a 6 years working experience in the field of Web and Graphic Designing. I have designed many web sites which are currently online. I also design banners, logos, shopping cart designs/layouts, flash animations, flash sites, galleries, print media work (brochures, ads and business cards), email templates etc. I am skillful in Adobe Creative Suite (Photoshop, Fireworks, Flash , Dreamweaver), HTML, CSS, Javascript, Adobe Illustrator, Swish etc. Having knowledge of SEO, XML, ASP and PHP.
1 đánh giá
1.6
  • 100%Các công việc hoàn thành
  • 100%Đúng ngân sách
  • 100%Đúng giờ
  • N/ATỉ lệ thuê lại

Portfolio

Các đánh giá gần đây

Các Chứng Nhận

  • Đã kết nối với Facebook
  • Freelancer Ưa Thích
  • Đã Xác Thực Thanh Toán
  • Đã Xác Thực Điện Thoại
  • Đã Xác Thực Danh Tính
  • Đã Xác Thực Email

Các kỹ năng hàng đầu của tôi

Xem các Freelancer tương tự