Ảnh đại diện của kkmaddy
@kkmaddy
Member since Ngày 21 tháng 10 năm 2007
0 Đề xuất

kkmaddy

Trực tuyến Ngoại tuyến
I possess 5 years of experience in Multimedia working as a freelance Designer. I'm always open for long term business relationships based on fixed price projects or on hourly based. I have habit to create a new concept for every new website project comes to me. I can reach me online on Skype, Yahoo Messenger or MSN messenger, Monday through Friday. Detailed Service Description ======== *** Web Design/Development *** ========== - Website Layout Design / UI interface Design / Templates. - Semantic Valid XHTML + CSS Development. - Table less Layout Design. - Dot Net Nuke (DNN) skin design. - JOOMLA template design & development. - Comlpete Joomla based website/portal design & development in quality as expected - Flash website Designs / Development. - CSS bug fixing for multiple browser compatibility. ======== *** Graphics Design *** ========== - Logo Designs (unlimited revisions if needed). - Brochure Designs. - Icon Designs (Static or Animated). - Illustration Designs.
$15 USD/giờ
2 đánh giá
1.9
  • 100%Các công việc hoàn thành
  • 100%Đúng ngân sách
  • 100%Đúng giờ
  • N/ATỉ lệ thuê lại

Portfolio

Các đánh giá gần đây

Các Chứng Nhận

  • Đã kết nối với Facebook
  • Freelancer Ưa Thích
  • Đã Xác Thực Thanh Toán
  • Đã Xác Thực Điện Thoại
  • Đã Xác Thực Danh Tính
  • Đã Xác Thực Email

Các kỹ năng hàng đầu của tôi

Xem các Freelancer tương tự